Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Sprogvurdering i dagtilbud

Den kommende udgave af centerets tidsskrift Viden om Literacy, der udkommer til maj, handler om test i skole og dagtilbud.

For de der ikke kan vente publicerer centeret nu denne artikel, af Malene Slott og Torkil Østerbye, hvori de præsenterer resultaterne af en række interviews med pædagoger og sprogvejledere om deres arbejde med sprogvurderinger. 

Børn bliver sprogvurderet med "gammelt materiale"

Malene Slott, lektor og ph.d. ved UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, og Torkil Østerbye, lektor og ph.d ved VIA Univercity College, har interviewet pædagoger og sprogvejledere fra syv forskellige kommuner om deres arbejde med sprogvurderinger.

En af forskernes opdagelser er, at der i en række kommuner anvendes en udgave af et sprogvurderingsmateriale, der ikke er opdateret. Det skyldes, at opdateringen kræver it-understøttelse, der er udgiftskrævende for kommunen, hvorimod det gamle materiale driftes af Socialstyrelsen. 

Forskelligartet sprogstimulering efter sprogvurderingen

Sprogvurderingen er fastlagt i dagtilbudsloven, og det er den efterfølgende sprogstimulering også. I loven beskrives der dog ikke, hvordan der skal sprogstimuleres og en anden opdagelse, de to forskere gør, er, at praksis i forhold til sprogvurderingens resultater er vidt forskellig.

"Nogle steder er der en velbeskreven handlingsgang" skriver de, "andre synes at holde fingeren op i luften for at mærke, hvad der er brug for." Det samme gælder for inddragelsen af forældre, hvor nogle dagtilbud har en fast procedure for information, mens andre ikke når at fokusere på dette arbejde.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogvurdering i dagtilbud