Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tidskrift om læse- og skriveteknologi i skolen

Hver dag bruger de fleste af os læse- og skriveteknologier, som før var forbeholdt mennesker med og i skriftsprogsvanskeligheder. Det være sig eksempelvis stavekontrol, ordforslag i sms’er, fildeling, lydbøger og podcast.

Læse- og skriveteknologier er blevet mainstream, men for elever med og i skriftsprogsvanskeligheder er de særligt vigtige. Det er disse elever, der sættes fokus på i det nye temanummer af Viden om Literacy.

Gå til tidsskriftet her.

15 bidrag om læse- og skriveteknologi

Tidsskriftets 15 bidragsydere giver tilsammen et indblik i den nyeste forskning samt didaktiske muligheder og udfordringer med læse- og skriveteknologierne i klasseværelset.

Blandt andet rummer tidsskriftet en artikel, der skitserer, hvad vi på dansk grund forstår ved læse- og skriveteknologi, og hvilke didaktiske overvejelser vi grundlæggende bør inddrage. I en anden gives læseren et overblik over international forskningslitteratur på området og teknologiernes positive indflydelse på elevers faglige udvikling.

Temanummeret tilbyder også et blik ind i maskinrummet bag læse- og skriveteknologierne, hvor kunstig intelligens står for stort set alle nye landvindinger, og hvor udviklingen går så hurtigt, at den enkelte lærer selv må vurdere relevansen af nye teknologier. Nummeret rummer en præsentation af to danske undersøgelser af brugen af ordbogsforslag og oplæsning hos henholdsvis ordblinde og begynderlæsere. Tre artikler beskriver, hvordan skoler og kommuner i fællesskab kan integrere læse- og skriveteknologierne i det enkelte klasseværelse. Og meget, meget mere.

 • Oversigt over bidragsydere

  Indledning
  Katja Sørensen Vilien og Helle Bundgaard Svendsen

  Læse- og skriveteknologi i skolen – Hvad og hvordan?
  Erik Arendal og Helle Bundgaard Svendsen

  Examining the Literature on Assistive Technology
  Gabrielle Young og Christine Careen

  Tjugo års svensk forskning i assisterande teknik; Vad har vi lärt oss?
  Idor Svensson og Emma Lindeblad

  Hvordan kunstig intelligens bliver til læse- og skriveteknologier
  Sigrid Klerke og Maria Barrett

  Oplæsning og ordforslag til ordblinde og begynderlæsere
  Dorthe Klint Petersen

  Et liv som ordblind med læse- og skriveteknologi
  Katja Sørensen Vilien interviewer Jesper Sehested

  Ligeværdig deltagelse som forudsætning for udvikling af teknologiforståelse hos børn og unge med skriftsprogsvanskeligheder
  Gitte Skipper

  Otte teknologibaserede læsestrategier for ordblinde
  Signe Elmstrøm

  Elevens skriveudvikling med læse- og skriveteknologi
  Kamma Dencker Sennenvald

  Motivation via en digital læringsarkitektur
  Anders Henrik Bendsen, Even Falk Magnussen og Jens Høyrup

  Læse-/skriveteknologi i det digitale skriftsprogsunivers 
  Anne Leth Pedersen og Laura Kongskov

  Vi løfter i fællesskab
  Lotte Pilgaard, Herdis Damgaard Andersen, Katrine Bolsmand Linde og Helle Daae Hauerslev

  Et startskud til ordblindes udnyttelse af læse-skriveteknologi i alle fag
  Minna Nørgaard Bruun

  Språkløyper – strategi for kompetanseutvikling
  Margunn Mossige og Linda Refvik

  Anmeldelse af ”Dysleksi, motivation og robusthed”
  Karina Thøgersen

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidskrift om læse- og skriveteknologi i skolen