Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Den internationale literacydag 2020: Meget mere mundtlighed

Gruppearbejde, forklaringer, instruktioner, litteratursamtaler, modellering og stilladsering af skrive- og læsestrategier… undervisning i dansk foregår i høj grad med mundtligt sprog. Mundtligheden lægger grund for læsning og skrivning, faglig og sproglig udvikling. Derfor er vi meget glade for at kunne præsentere et omfattende arbejde med udvikling af netop mundtlighedsdidaktik i anledning af den internationale literacydag 2020.

Centeret fejrer den internationale literacydag 2020 med en reportage fra Universitetsskolen UC SYD, hvor lærere, forskere og studerende udvikler mundtlighedsdidaktik i danskfaget. UC SYD har leveret et omfattende inspirationsmateriale til en webdok, hvor du finder didaktiske greb, modeller og interviews - alt sammen flettet ind i en introduktion til de brede samarbejder i Universitetsskolen.

Læs webdok’en Meget mere mundtlighed her.

I udgivelsen møder vi deltagere fra alle dele af undersøgelsesfællesskaberne i Universitetsskolen. Universitetsskolen UC SYD er et nyt format i uddannelsen af lærere, inspireret af bl.a. Norges universitetsskoler og tidligere tiders øvelsesskoler, forsøgsskoler og laboratorieskoler. Udgivelsen giver altså både indblik i nye samarbejdsformer og i udvikling af ny viden om literacy på et område, der traditionelt har været forsømt i danskfaget.

I Universitetsskolen UC SYD har tre skoler, forskere og læreruddannere siden 2017 således samarbejdet om at udvikle undervisning i danskfaget med fokus på mundtlighed, og det er der kommet en række konkrete didaktiske greb ud af, der kan styrke elevers samtænkning, kritisk refleksive gruppesamtaler, litteratursamtaler, lyttestrategier og mundtlige produktioner. Gå ombord i webdok’en med din PC, tablet eller smartphone. Vores webdoks er læsevenlige – også på farten eller i sofahjørnet.

Fremover vil Nationalt Videncenter for Læsning fejre den internationale literacydag ved at overlade mikrofonen til en af landets professionshøjskoler i en større udgivelse. UC SYD lægger for og inviterer os med ind i Universitetsskolens praksisudviklende maskinrum.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Den internationale literacydag 2020: Meget mere mundtlighed