Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Inspirationsmateriale til læselyst

Børne- og Undervisningsministeriet sætter nu fokus på elevers læselyst, og i den forbindelse er der udviklet et omfattende inspirationsmateriale med konkrete idéer til lærere og skoler, der vil styrke elevers læsemotivation i fagene og lystlæsning på tværs af skole og fritid.

Materialet indeholder konkrete værktøjer, metoder og viden om læselyst under tre overskrifter:

  1. Læsemotivation gennem faglig læsning med fokus på læselyst (på mellemtrin og udskolingen)
  2. Lystlæsning i fritiden understøttet af Det Pædagogiske Læringscenter (på mellemtrin og udskolingen)
  3. Forældres betydning for lystlæsning (i indskolingen og på mellemtrin).

Faglæreren kan hente inspiration til indretning af et fagligt læsemiljø og udvikling af læseundervisning i fagene. Materialet tilbyder en række handlemuligheder for skolen og den enkelte lærer, der alle knytter sig til det at arbejde med fagtekster i skolen på måder, der engagerer eleverne. Der er både helt konkrete idéer til aktiviteter og organisering af undervisning i faglig læsning, der motiverer og stimulerer elevernes nysgerrighed, og der er mere generelle idéer om fx organisering af læsebånd og genskabende arbejde med fagtekster. Her finder faglæreren også idéer til fokus på skrivning i fagene som en vej til læselyst og engagement.

Materialet tilbyder også idéer til styrkelse af elevernes læselyst på tværs af skole og fritid. Denne del af materialet handler om at skabe adgang til det helt rigtige læsestof for den enkelte elev og om forskellige teksttyper og måder, de kan formidles på. Og det handler om at skabe gode læsemiljøer og læsefællesskaber blandt meget andet. Her finder man fx konkrete idéer til, hvordan skolen kan åbne sig over for børns medieuniverser og inddrage disse i børnenes læseudvikling.

Sprogkufferter, lydbøger og bøger på flere sprog…

Materialet tilbyder også forældre – og dem, der vejleder familier i lystfyldt læsning – idéer til steder at finde engagerende læsestof for børn. Fagbogen for børn fremhæves fx som en oplagt mulighed, fordi børns videbegær og lyst til at forstå deres omgivelser kan være en stærk drivkraft og motivation for at læse. Der henvises til gode bøger til højtlæsning, lydbøger, bøger på flere sprog og metoder til at inddrage forældre i børns læsning. Her kan man finde inspiration til måder at læse sammen på og måder at have samtaler om det læste på, som gør læsningen i hjemmet meningsfuld og lystfyldt.

Materialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og er frit tilgængeligt på EMU, Danmarks Læringsportal. Desuden kan man vælge at følge de mange links i materialet til yderligere ressourcer og inspiration.

Baggrund for styrket fokus på læselyst

For at blive god til at læse må man først og fremmest engagere sig i at læse, og det har Børne- og Undervisningsministeriet valgt at sætte særligt fokus på gennem en række tiltag omkring børns læselyst. Ministeriet ønsker at fremhæve læselyst som en afgørende faktor for elevers læseudvikling, og initiativet begrundes med henvisning til danske børns dalende læseglæde og mindre fritidslæsning. Ifølge ministeriet viser den internationale undersøgelse PIRLS 2016, at danske elever ligger lavt, når det kommer til læseglæde. Blot 20 procent af de danske elever kan rigtig godt lide at læse, mens tallet er 43 procent på internationalt niveau. Ministeriet henviser også til undersøgelsen Børns Læsning 2017, som viser et fald på 5 procentpoint, fra 61 procent til 56 procent i perioden 2010-2017, i forhold til børn, der læser flere gange om ugen eller mere. Med ministeriets pulje til understøttelse af læselyst i folkeskolen får en lang række kommuner nu mulighed for at sætte initiativer i gang, der skal styrke lysten til at læse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Inspirationsmateriale til læselyst