Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nye materialer til digital læsning

Nedlukningen af skoler under coronakrisen sætter digital læsning på skoleskemaet i højere grad end tidligere. Men hvad betyder det for læsningen, når den foregår på et digitalt medie? Og hvordan kan eleverne blive klædt på til mødet med digitale tekster?

Nationalt Videncenter for Læsning har udviklet en række materialer til inspiration og undervisning i digital læsning. Materialerne er samlet i et Vidensunivers og består af både film, podcasts, plakat, folder og et samlet inspirationsmateriale. Alt sammen lige til at printe ud eller lytte til online. Materialerne kan hentes her.

Det betyder noget for elevernes læsning, når den foregår på et digitalt medie. Eleverne kan have svært ved at skimme, navigere eller finde en læsesti på skærmen. De kan sidde med spørgsmål som: Hvad kan jeg gøre før, under og efter læsning på skærm? Eller måske har eleverne netop brug for, at læreren rejser disse spørgsmål i undervisningen. Lærere og elever kan finde inspiration til undervisningen i digitale læsestrategier i det nye Vidensunivers.

Inspirationsmaterialet præsenterer med afsæt i forskning og praksiserfaringer et overblik over digitale enheders betydning for elevernes lære- og læseprocesser og over, hvad man som lærer eller skolepædagog skal være opmærksom på, når det digitale bliver en del af klasserummet og didaktikken.

Digitale læsestrategier er aktuelle både i fjernundervisning og i klasseværelset

Det har hele tiden været vigtigt at styrke elevernes digitale læsning, og det vil fortsat være vigtigt at have fokus på, når eleverne vender tilbage til skolen igen. Også i de fysiske klasseværelser landet over er lærebøger blevet suppleret eller skiftet ud med skærme og tablets, lærere bruger digitale tavler, og elever laver opgaver på tablets eller bærbare computere.

Peter Juncker-Mikkelsen, lærer i en 4. klasse på Dyssegårdsskolen, mente allerede før coronakrisen, at digital læsning fyldte meget i elevernes skolegang. Han udtaler i en film i Vidensuniverset: ”Jeg synes, at det er vigtigt at undervise i digitale læsestrategier, fordi børnene møder tekster på skærme stort set hver dag, hele tiden. Meget af skolearbejdet foregår med informationssøgning, hvor de skal ud at finde informationer på ’det vilde’ internet.” Juncker-Mikkelsen oplever, at elever kan rigtig meget med de digitale teknologier, men han møder også elever i 4. klasse, der fx konstaterer, at der ikke findes noget som helst om nordiske guder på hele internettet, når den første søgnings første hits ikke giver det ønskede resultat. Juncker-Mikkelsen understreger: ”Selvom de er digitalt indfødte, så skal de stadig guides de rigtige steder hen.”

Digital læsning handler om strategier til informationssøgning, kildekritik og navigation i multimodale og interaktive tekster. Og digital læsning handler også om læse- og skriveteknologier for elever i og med skriftsprogsvanskeligheder. Alt dette finder du viden om og værktøjer til at arbejde med i undervisningen i videncenterets første Videnunivers om læsning af digitale tekster.

Fremover vil centeret udgive en række Vidensuniverser med viden om forskellige områder inden for literacydidaktik og inspiration til praktikere.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nye materialer til digital læsning