Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt tidsskrift om de yngste børns sprog

Hvordan kan pædagogen møde Anker med sproglige vanskeligheder i en fælles samtale med børnene på stuen i børnehaven? Hvad kendetegner eftermiddagsmaden i vuggestuen som et kommunikativt rum? Og hvordan styrker børns interaktion med hinanden sproglig udvikling? Dette og meget andet får du svar på i Viden om Literacy nr. 28, som handler om børns sproglige udvikling i vuggestue, børnehave og i overgang til 0. klasse.

Vi ved, at hvis vi vil skabe chancelighed for alle børn, så er den sproglige udvikling i vuggestue og børnehave et rigtig godt sted at sætte ind. Børns spirende literacy er helt afgørende for børns trivsel her og nu, men også for uddannelse og læsefærdigheder på langt sigt.

Derfor har både pædagoger, ledere og politikere stort fokus på at udvikle og evaluere børns sprog i førskolealderen, ligesom kommunikation og sprog vægtes som et tema i den styrkede læreplan. Men rammerne for det sprogpædagogiske arbejde i institutionerne og på pædagoguddannelsen har vist sig at være udfordrede: Er der bøger nok i institutionen til at inspirere børnene med skriftsprog og abstrakt tænkning? Er der voksne nok til nærværende samtaler?

Undersøgelser viser, at literacy er et forsømt område i uddannelsen af de pædagoger, som skal understøtte børns sprog. Problematikkerne adresseres i dette temanummer af Viden om Literacy, som indeholder lige dele kritisk refleksion og inspiration til det konkrete møde med de yngste børn om og med sprog.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt tidsskrift om de yngste børns sprog