Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Skole i hjemmet

Børn og unge lærer ikke kun at læse og skrive, når de er i skole. De lærer det også derhjemme. Det skrev vi i forbindelse med udgivelsen af et temanummer om skole-hjemsamarbejde om elevers literacyudvikling i 2015. Nu har coronakrisen kastet lærere, forældre og elever ud i fjernundervisning og hjemmeskoling fra den ene dag til den anden, og derfor vil vi gerne invitere dig til et gensyn med Viden om Literacy nr. 17: Hjem i skole - Skole i hjem. Her er inspiration til den aktuelle situation at hente i flere bidrag:

Hjemmeskoling fungerer for nogle som en kraftig udvidelse af begrebet lektier. Viceskoleleder og cand.pæd. Adam Valeur Askjær-Hansen diskuterer, hvad formålet med lektier er, og hvordan lektier kan tilrettelægges og udvikles i artiklen Lektier og lektiestøtte i forandring.

En oplagt aktivitet for børn i alle aldre i hjemmeskolen/hjemmepasning er at læse sammen. Docent Mette Vedsgaard Christensen og lektor Torkil Østerbye skriver om Projekt READ, hvor forældre klædes på til at læse sammen med deres børn på sprogudviklende måder. En interessant pointe i artiklen er, at det er samtalen om det læste, der er afgørende og ikke, hvad man læser med sine børn. Det er gode nyheder for forældre, der sidder hjemme uden adgang til bibliotek i det coronalukkede land. Indskolingslærere kan finde inspiration til at kvalificere samtalen om tekster mellem forældre og børn. Du kan i øvrigt finde gratis materiale til forældre og deres vejledere på projektets hjemmeside, herunder instruktionsvideoer oversat til en lang række indvandrersprog: Projekt READ – Sammen om læsning.

Børn leger heldigvis under alle omstændigheder – også under en coronakrise, hvor de måske er alene med mor og/eller far og eventuelle søskende. Professor Dion Sommer skriver i artiklen Literacy, læring og leg med skole og hjem som baser om legens store oversete potentialer som en vej til literacy og om forældreinvolvering. Han fremhæver, at der er en klar sammenhæng mellem forældreinvolvering, og hvor godt barnet klarer sig fagligt – endog når der er taget højde for socioøkonomiske forskelle.

Børn lærer sprog, når de taler med forældre og søskende. De udforsker skriftsproget, når det indgår i lege. De lærer at forstå og begå sig i medier, når de går på opdagelse i familiens bogreol, computer og mobiltelefon. De oplever læsning og skrivning i brug, når de ser deres forældre tjekke mails, bruge opskrifter, slappe af med bøger, blade og aviser.

I tidsskriftet optræder også fagpersoners stemmer som forældre. En lærer og mor til tre skolebørn skriver: ”Jeg oplever en tendens til, at skolen glemmer at medtænke os forældre som vigtige aktører i vores børns literacy-udvikling.” Det var før coronakrisen. Nu er samarbejdet mellem hjem og skole om børns literacy, læring og trivsel helt centralt og forældrenes rolle som nøglepersoner i børnenes literacyudvikling er ikke til at overse.

Læs eller genlæs relevante artikler i Viden om Literacy nr. 17 her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skole i hjemmet