Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Den internationale literacydag 2021: Sproget skal motioneres

Hvert år i maj kan børn i alderen fra 5-8 år lege sproget ind sammen med pædagoger, lærere og bibliotekarer. De voksne har klovneparykker på, der er et væld af lege, og børnene får nye indgangsvinkler til sproget.

Det er mere end bare en leg

I anledningen af den internationale literacydag i dag, den 8. september 2021, lancerer vi en ny webdok, som i år er produceret af underviserne Kasper Moes Drevsholt og Mette Sofie Kirkedal fra Professionshøjskolen UCN. Her kan du lære om fænomenet Sprogfitness, som havde sin spæde start i Aalborg i 2014. I dag går flere tusind børn til denne helt bestemte type fitness landet over.

Udover at Sprogfitness er et event med børnenes emergerende literacykompetencer i fokus, har det også en tværprofessionel gevinst, når undervisere og studerende på både lærer- og pædagoguddannelsen samarbejder med bibliotekarer, daginstitutioner og skoler om at skabe sjove og trygge rammer om den sproglige udvikling. For eksempel udvikles legene til Sprogfitness af lærer- og pædagogstuderende, og i webdokken finder du også en podcast, hvor du blandt andet kan høre om to pædagogstuderendes refleksioner over at lege med børnene til Sprogfitness.

Du kan i webdokken læse om æstetisk læring, literacypraksisser og en spirende sprogfitnessdidaktik, samtidig med at du kan lære, hvad "heksegryde"-legen går ud på. Find webdokken via linket her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Den internationale literacydag 2021: Sproget skal motioneres