Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny film: ”Vi skal møde eleverne dér, hvor de er.”

”Vi skal møde eleverne dér, hvor de er, og ikke dér, hvor vi synes, de burde være… Den enkelte elev skal opleve, at der er muligheder for en, og at der er strategier at gå med.” Uddannelsesleder Tina Kandborg Gade fortæller om kulturen blandt lærerne på Nørre Nissum HF, hvor der er et særlig stærkt fokus på stilladsering af læsning og skrivning i uddannelsen. Centeret har været på besøg med en filmfotograf og fulgt en matematiklærer og en dansklærer i undervisningen. Det er der kommet en film om læse- og skrivestilladser ud af.

Filmen fortæller, hvordan stilladsering handler om at vise eleverne resultatet og at koncentrere sig om de strategier, som eleverne kan bruge i processen på vej mod resultatet. Matematiklæreren Per Nygaard Thomsen starter undervisningen med at vise eleverne løsningen på matematikopgaven, og dansklæreren Winnie Østergaard forærer indholdet af teksten før fælles læsning og arbejde med tekst og fagbegreber.

Stilladseret skrivning kan i store træk tilrettelægges sådan, at først gør læreren, så gør vi sammen, og til sidst kan eleverne selv. Per underviser i eksponentielle funktioner i matematik, og han starter med at vise eleverne, hvordan han ville besvare en skriftlig prøve i matematik. Bagefter farvekoder han teksten, så eleverne tydeligt kan se, hvilke skrivehandlinger de forventes at foretage i sådan en tekst, og hvilke formål tekstens dele har. Så er det elevernes tur. Nu skal de i makkerpar farvekode egne og siden en partnergruppes besvarelser. Eleverne viser i filmen, hvordan de arbejder med tekst og farvekoder, og hvilken betydning det har for dem.

I dansk følger vi Winnie, som underviser i en fagtekst om nyhedskriterier og dramaturgiske virkemidler. Winnie bruger elementer fra metoden Reading to Learn og læser således fagteksten sammen med eleverne, mens hun sørger for, at fagbegreber og pointer er tydelige for alle elever. Eleverne får på denne måde arbejdet med teksten både før, under og efter læsning for til sidst at sidde tilbage med en oversigt over bearbejdede fagbegreber. Eleverne fortæller, hvad stilladseringen betyder for dem, og Winnie forklarer, hvad det kræver af læreren at arbejde med fælles nærlæsninger i klassen.

Se filmen her og følg vores vidensunivers om unges læsning og skrivning, som løbende udbygges med film, podcasts, webdoks og idékataloger.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny film: ”Vi skal møde eleverne dér, hvor de er.”