Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Børn og unges fritidslæsning 2021

Ny undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner viser, at børn og unge bruger langt mere tid på digitale aktiviteter end tidligere. Særligt de sociale medier lader til at tage en del af deres opmærksomhed. Til gengæld læser børn og unge lige så ofte i fritiden som ved sidste læsevaneundersøgelse i 2017.

På baggrund af undersøgelsens resultater har Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Center for Anvendt Skoleforskning formuleret fem faglige anbefalinger:

  1. Vær opsøgende og begynd selv dialogen om læsning, litteratur og bøger. Det er ikke en selvfølge, at børn og unge opsøger vejledning på skole- og folkebibliotek. Derfor er der brug for at prioritere direkte og opsøgende formidling på bibliotekerne. Undersøgelsen præsenterer en oversigt over børn og unges foretrukne titler og genrer til inspiration.
  2. Tilpas formidlingen til den enkelte. Børn og unges læselyst drives af forskellige ting, og læserne foretrækker ikke samme læsestof. Mange børn og unge har brug for skræddersyet formidling for overhovedet at finde sin egen læsepraksis og motivation for læsning som andet end en pligt i skolen.
  3. Iscenesæt læsningen og skab rammerne for den gode og fordybede læseoplevelse. Børn og unge kan mangle erfaringer med at skabe rammer for en god læseoplevelse. Dette kan fagprofessionelle hjælpe med, sådan at flere børn og unge får positive erfaringer med læsning, også af længere tekster.
  4. Brug et udvidet sprog om læselyst, læseglæde og læseinteresse. Ved at tale om læsning i forskellige perspektiver og med et nuanceret sprog kan flere børn og unge opleve at blive en del af en læsekultur, ikke mindst i faglige sammenhænge.
  5. Tal med børn og unge om fordele og ulemper ved sociale medier. Digitale tekster og sociale medier kan udfordre børn og unges evne til at være opmærksomme og fordybe sig i læsning. Samtidig kan sociale medier være en kilde til inspiration i forbindelse med læsning. Samtalen om sociale medier og læsning kan være med til at give gode rammer for læseoplevelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Børn og unges fritidslæsning 2021