Vidensunivers: Læselyst

Der er mange grunde til at sætte fokus på læselyst, ligesom der er mange definitioner af, hvad begrebet dækker over. I dette vidensunivers finder du definitioner af begrebet læselyst, viden om børns læsevaner og ikke mindst en række bud på succesfulde praksisser omkring forskellige facetter af læselyst.