Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Når dit barn er testet ordblind

I forbindelse med projektet Læsesucces for ordblinde børn – et tværfagligt samarbejde om ordblinde børns læseudvikling er der udviklet en række vejledende film. Filmen Når dit barn er testet ordblind handler om, hvad det vil sige at være ordblind, og hvordan forældre bedst støtter deres nytestede barn.

Det er svært at læse og stave – også selv om man øver sig

Når man er ordblind, har man svært ved at sætte bogstaver og lyde sammen på en hurtig og sikker måde. Og selv om man øver sig, er det stadig vanskeligt. Det er derfor vigtigt, at forældre er tålmodige og anerkendende. Det er således meget krævende for ordblinde børn at læse, og derfor skal de lære at arbejde med læsning på en smart måde. Her kan computer og smartphone være behjælpelige, da barnet fx kan få læst lektier højt.  

Det er ikke flovt at være ordblind

Forældre kan hjælpe deres ordblinde barn ved at samarbejde aktivt med skolen og ved at sørge for rare ting i fritiden, hvor barnet kan få en tiltrængt pause fra det svære i skolen. Det kan være en god idé at fortælle om barnets ordblindhed til familie og venner, sådan at det ikke er nogen hemmelighed. Der er nemlig ikke noget at være flov over. Ordblindhed har ikke med intelligens at gøre og er noget anderledes udbredt. Man anslår, at der er ca. to ordblinde elever i hver klasse. Når man er ordblind, kan det være en hjælp at høre om andre ordblinde, som klarer sig godt trods deres handicap. Rollemodeller giver håb for fremtiden.

Læsesucces for ordblinde børn  er et landsdækkende projekt, der gennemføres i samarbejde med 12 skoler fra 12 kommuner og landets seks professionshøjskoler. Projektet er særligt målrettet ”dobbeltudfordrede”, det vil sige ordblinde børn fra sociale udfordrede familier, og inddrage både børns familie, de nære fagprofessionelle omkring barnet samt konsulenter og fagpersoner fra de 12 kommuner. I alt deltager 144 dobbeltudfordrede børn.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Når dit barn er testet ordblind