Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Nyt projekt om læsning på fagportaler

Siden 2017 har kommunerne været forpligtede på at stille digitale læremidler til rådighed for skolerne. I mange tilfælde sker det i form af abonnement på fagportaler. Imidlertid ved vi ikke særlig meget om, hvad der konkret sker med læsepraksisserne i klasserum, hvor læremidlet er en fagportal, så derfor er Nationalt Videncenter for Læsning gået sammen med Læremiddel.dk om et projekt, der med deltagere fra samtlige seks professionshøjskoler og SDU skal sætte fokus på netop det.

”At læse digitalt er noget helt andet end at læse analogt. Meget tyder på, at elevernes læsning er præget af diskontinuitet, når læsningen foregår på en skærm, og flere undersøgelser har vist, at læseforståelsen udfordres. Derfor er det påtrængende at undersøge, hvordan eleverne rent faktisk læser i klasser, hvor læremidlet er en digital fagportal,” siger centerleder Lene Storgaard Brok.

Stig Toke Gissel, docent og leder af Læremiddel.dk, følger op: ”Det er vigtigt, at vi får mere viden om, hvordan eleverne møder teksterne på de digitale fagportaler, som fylder så meget i undervisningen i skolen for tiden. Hvordan eleverne læser disse tekster, og hvordan de bør læse dem, ved vi alt for lidt om”.

Spørgsmålene er mange: Hvordan underviser lærerne i det at læse tekster, der præsenteres i en fagportal? Hvem læser? Hvor og hvornår læser de? Hvordan bringes teksten på fagportalen i spil i undervisningen? Hvad gør eleverne, når de ikke forstår det, de læser? Hvilke læsestøttende tiltag er inkorporeret i fagportalerne, og bringes de i anvendelse? Og hvilke læseudfordringer og læsemuligheder oplever lærere og elever selv som væsentlige, når læremidlet er en fagportal?

Pilotprojektet Digital læsning og fagportaler skal både afdække forsknings- og udviklingsviden om digital læsning og indsamle data fra klasserum. Selvom læsning er vigtigt i alle fag, fokuserer projektet i første omgang på dansk og kulturfagene historie og kristendomskundskab på mellemtrinnet. Det er fag, der har en lang tradition for at arbejde med tekster og tekstforståelse med et dannelsessigte, så her kan man forestille sig, at læsning og læseforståelse spiller en særligt væsentlig rolle.

Det er første gang, Nationalt Videncenter for Læsning går sammen med Læremiddel.dk og samtidig involverer alle professionshøjskolerne i et projekt, og et af målene med projektet er også at styrke samarbejde og videndeling mellem institutionerne.

Læs mere om projektet her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nyt projekt om læsning på fagportaler