Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Vilde ord

Bjarke Hansen er direktør i Primo Tours, Gudrun Hasle er kunstner, og Jeni Anthonypillai er studerende på Aarhus Universitet. De har alle tre succes i deres arbejdsliv. Men de har også noget andet til fælles: På konferencen Vilde ord vil de bidrage som eksempler på voksne med ordblindhed under overskriften "At nå drømmen". Konferencen er kulminationen på to års arbejde på Gymnasiet Skjern, der rummer både HTX, HHX og HHX i Ringkøbing. Her har lærere og pædagogisk konsulent Sidsel Stenbak i tæt samarbejde med skolens elever med ordblindhed forholdt sig til det særlige vilkår, som ordblindhed udgør for en del af skolens elever. I fællesskab har elever, konsulent og lærere udviklet værktøjer, som kan skabe lige muligheder for læring for alle elever og med et særligt blik for elever med ordblindhed.

Projektleder Sidsel Stenbak forklarer: ”Det handler i dén grad både om empowerment og myndiggørelse af den enkelte. Det handler om at sætte gang i anvendelsen af læse-/skriveteknologien. At underviserne får et kompetent blik ind i de ordblindes vilkår, og så handler det om at styrke det faglige fokus i klasserne og bringe den sociale dimension i klassefællesskabet i spil. At få stigma og tabuer ud af klasserne og samle sig om det egentlige – det har vist sig at være endnu en brik i det gode gymnasieliv for ordblinde elever, og vi har gode ideer til hvordan.”

Begrebsbibliotek og lydguides til elevernes skrivning

I projektet er eleverne helt centrale aktører i en fælles proces frem mod projektets mål. Eleverne har blandt andet deltaget i produktionen af en række film om projektets didaktiske værktøjer, som lærere og elever kan lade sig inspirere af på tværs af ungdomsuddannelser.

I én af filmene fortæller to elever om, hvordan de har lavet et begrebsbibliotek med filmede begrebsforklaringer. Både elever med og uden ordblindhed har glæde af arbejdet med at producere og anvende de korte forklarende film i fagene. Se med her:

I en anden film ser vi en digital værktøjskasse, som styrker elevernes arbejde med dansk-historieopgaven på teknisk gymnasiums 2. årgang. I den digitale værktøjskasse ligger et bibliotek af relevante kildetekster, som eleverne kan få læst op (teksterne er alle OCR-behandlede), og så en såkaldt Booster-mappe med skrivestøttende redskaber. I booster-mappen finder eleverne blandt andet en virkelig smart skriveskabelon. Skriveskabelonen er et Word-dokument, der indeholder lydkommentarer henvendt til eleverne med forklaringer af de forskellige skrivehandlinger i opgaven. Man kan altså lytte sig frem til, hvad læreren forstår ved hhv. en redegørelse, analyse, diskussion og vurdering i historiefaget.

I margen er der også hjælp at hente til mere detaljerede dele af opgaveskrivningen: Hvordan vil det være smart at formulere sig lige netop i denne del af opgaven? Hvordan var det nu lige med litteraturlisten? Og hvad kan egentlig vedlægges som bilag? Spørgsmålene besvares med lydkommentarer og korte skriftlige kommentarer, der støtter formuleringer med sætningsstartere og hjælp til formalia i opgaven. Se med her:

Videndeling på ungdomsuddannelserne

Projektleder Sidsel Stenbak er optaget af at dele den viden og de konkrete værktøjer, som projektet i Skjern har affødt: ”Vi har længe vidst, at de ordblinde elever var i klasserne. Nu ved vi en hel del mere om, hvad der skal til, for at også de elever kan deltage på lige vilkår og bidrage på lige vilkår. Vi er overbeviste om, at det vil være givende, hvis vi kan lade vores erfaringer, resultater og refleksioner fra projektet mødes med erfaringer og tanker om gymnasiepædagogik med kolleger på alle ungdomsuddannelser.” Det er der mulighed for på afslutningskonferencen. Læs mere om projektet, og tilmeld dig konferencen Vilde ord her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Vilde ord