Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Analyser af klasserumssamtaler

Prøv at forestille dig et klasserum. Der er sjældent helt stille. Mundtligheden spiller en central rolle i skolen, og dialogen udgør måske det mest oversete læringspotentiale inden for mundtlighedsdidaktikken. På centerets nye literacy.dk-site stiller vi skarpt på mundtligheden, som den tager sig ud mellem børn og voksne i skolens undervisning.  

Med en oversættelse af Neil Mercers "Analyser af klasserumssamtaler: Metoder og metodologier" lægger vi op til at gå på opdagelse i emnet. Artiklen ledsages af en udførlig læseguide og en nyproduceret podcast, hvor danske forskere og undervisere tilbyder perspektiver på henholdsvis klassesamtalen og makkersamtalen.  

Podcasten handler om, hvordan eleverne i samtalen kan komme på banen med deres spirende erkendelser og tale sig frem til nye forståelser. Smuglyt til podcasten her, og læs mere om literacy.dk nedenfor. 

Om Litreacy.dk

Literacy.dk udgiver Nationalt Videncenter for Læsning oversættelser af udenlandske forskningsartikler inden for literacy-området. 

Forskningsartiklerne har hver deres site på literacy.dk, hvor de ledsages af en læseguide og skræddersyet formidling om temaet, fx podcasts, film og artikler. Alt sammen noget, der kan sætte gang i eftertanke og refleksion og anvendes i undervisning.  

Meget af materialet er målrettet studerende og undervisere, men materialet kan anvendes bredt af alle, der har interesse i literacy-området. Ved at læse Mercers artikel kan du få et overblik over, hvad forskning i klasserumssamtaler er, og få inspiration til yderligere læsning, før du går i gang med at designe dine egne undersøgelser.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Analyser af klasserumssamtaler