Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Anna Karlskov Skyggebjerg bliver ny leder af Nationalt Videncenter for Læsning

Når vi træder ind i det nye kalenderår, træder en ny leder også ind på kontoret i Nationalt Videncenter for Læsning. Anna Karlskov Skyggebjerg overtager ledelsen af centeret med ambitionen om at styrke samarbejder om literacyudvikling på tværs af fagområder og professioner: 

”Jeg har et bredt perspektiv på literacy. Det er utroligt vigtigt, hvorfor, hvordan og hvad mennesker læser, og selvfølgelig også hvordan de overhovedet lærer at læse. Hele læsevanskelighedsområdet optager mig meget, og jeg glæder mig til at møde de mange perspektiver på læsning, som findes i centeret, og som ubetinget er en styrke. Som leder er man anfører for hele holdet, og man er afhængig af alle spillere, uanset deres rolle. Det optager mig, hvordan hele holdet af medarbejdere kan bidrage til at højne viden om literacy og læsning i uddannelserne og i samfundet generelt.”  

Anna Karlskov Skyggebjerg overtager et veldrevet center efter Lene Storgaard Brok, som har været centerleder i ni år. I de år er centeret vokset med både flere medarbejdere og flere projekter samt en række formidlingsformater. Desuden er centeret hjemsted for NVOL, Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder.  

Børnelitteratur, danskdidaktik og ledelse 

Anna Karlskov Skyggebjergs karriere startede på læreruddannelsen i Haderslev og med et ph.d.-studium ved Center for Børnelitteratur. Siden har hun forsket i børnelitteraturens fantastiske fortællinger, historiske romaner, børns læse- og skrivevaner og meget andet. I dag er Skyggebjerg en anerkendt forsker og formidler inden for skolens danskfag og en stor inspirationskilde i arbejdet med børnelitteratur generelt. Men de sidste ti år har Skyggebjerg også arbejdet med ledelse på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (Aarhus Universitet) som henholdsvis uddannelsesleder, afdelingsleder og viceinstitutleder. Og netop kombinationen af ledelsesopgaven og arbejdet med literacyfagligheden var en jobmulighed, som Anna Karlskov Skyggebjerg ikke kunne lade passere:  

”Da jeg så, at stillingen var ledig, fik jeg faktisk fysisk hjertebanken. Det er meget attraktivt for mig at arbejde med centerets forbilledlige kombination af forskning og formidling bredt inden for læsning og literacy. Literacykompetencer er noget af det vigtigste i verden. Det ligger lige over det at få noget at spise i behovspyramiden. Det er et helt afgørende og forpligtende arbejdsområde.” 

Anna Karlskov Skyggebjerg har levet af at læse og skrive hele sit voksne liv og betegner sig selv som en professionel læser: “Jeg har beskæftiget mig meget med børns læsestof og læsevaner, og jeg har et meget bredt syn på, hvad læsestof er. Jeg læser selv al mulig skøn- og faglitteratur, smalt og bredt, på skærm og papir og for både børn, unge og voksne.” 

Faglig diversitet, forskelligheder og brobygning 

Muligheden for at præge læsefeltet med faglig diversitet og brobygning er en vigtig sag for den nye leder:  

”Individer, klasserum og børnegrupper har brug for forskellige tilgange over tid og at blive set med forskellige faglige perspektiver. Og så er læsning og erfaringer med sproget livslangt aktuelt og altså også før og efter skoletiden. Individer er på forskellige kognitive stadier og steder i livet, og vi er i dag blevet mere opmærksomme på forskelligheder. Et eksempel er, hvordan vi forsøger at imødekomme neurodivergente elever og studerende i skole og uddannelse.”  

Københavns Professionshøjskole har fået en uddannelse til børnehaveklasseleder, hvilket Anna Karlskov Skyggebjerg har bemærket med stor interesse: “Der er brug for at bygge broer, for eksempel mellem lærere og pædagoger. Vejen til en bedre praksis er, at vi har kendskab til hinanden, både som forskere og praktikere, og her bidrager centeret til stor faglig diversitet.” 

Når man spørger, om Anna Karlskov Skyggebjerg er mest optaget af forskningen, vidensformidlingen eller ledelsesopgaven, mærker man tydeligt den nye leders motivation for at spille holdet godt til glæde for både medarbejdere og centerets aftagerfelt: 

”Jeg tror, at vi sammen kan gøre noget og gøre en forskel. Jeg er oprigtigt interesseret i både produktion og udbredelse af viden, og hvordan vi gennem samarbejder med personer, institutioner og organisationer kan nå så bredt ud som muligt, både fagligt og geografisk, på tværs og på langs af uddannelsessystemet. Det er attraktivt at være med til at sætte en dagsorden og samarbejde med en så professionel medarbejdergruppe – at være en del af et hold,” forklarer Skyggebjerg, og hun fortsætter: ”Jeg glæder mig til at være med til at omsætte den viden, som vi i centeret fælles kan skabe.” 

Anna Karlskov Skyggebjerg tiltræder som leder af Nationalt Videncenter for Læsning og Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder den 1. januar 2024. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Anna Karlskov Skyggebjerg bliver ny leder af Nationalt Videncenter for Læsning