Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Veje til Literacy 2023

Den 25. maj 2023 inviterer NVL til konference om de nyeste projekter og centertiltag inden for læsning og skrivning. Programmet kommer bl.a. omkring ordblindhed, fagportaler og projektet Lolland skriver. 

Inspiration til praksis 

Hvordan støtter man dobbeltudfordrede ordblinde børn? Hvilken plads har faglig læsning i naturfagsundervisningen? Hvordan arbejder læsevejledere med data i organisatoriske rutiner? Hvordan realiseres læsning, når læremidlet er en fagportal? Og hvad indebærer Lolland skriver?  

Det kan du få svar på til Nationalt Videncenter for Læsnings konference Veje til Literacy 2023 i Vejle. Den 25. maj inviterer Nationalt Videncenter for Læsning nemlig atter til en spændende dag med ny viden om læsning, skrivning og læsevejledning. 

De fem oplæg har til formål at sprede viden og inspirere praksis. Centerleder Lene Storgaard Brok fortæller: “Formålet med konferencen Veje til Literacy er, at alle os, der er interesserede i læsning og skrivning, samles og hører om de nyeste tiltag på området. Vi fortæller om de nyeste projekter og tiltag i centeret.”

Stop op og skriv! 

Et af de projekter, deltagerne kan høre om, er Lolland skriver. Her arbejder mellemtrinslærere på alle kommunens skoler med at udvikle konkrete og enkle didaktiske greb, som skal styrke elevernes læse- og skriveudvikling. Projektets materialer til udvikling af lærernes skrivedidaktik består bl.a. af et spil og en række samtalekort.  

Ifølge projektleder Peter Heller Lützen fra NVL kan det betale sig at være særligt opmærksom på skrivningens potentialer som et fastholdelses- og tænkeredskab i skolens fag: “Når elever stopper op og skriver sammen eller hver for sig i fagene, så kan vi få glæde af skrivningens potentialer som læringsstrategi.” Samtalekortene præsenterer forskellige måder, hvorpå det kan sættes i spil, bl.a. metoden ‘Stop op og skriv’.  

Her er idéen at igangsætte skriveaktiviteter i undervisningssekvenser, hvor eleverne ellers ville være mindre aktivt deltagende, mens de lytter, læser eller ser en film. Det sidste har en madkundskabslærer i projektet brugt metoden til. Hun lader eleverne skrive notater, når de ser faglige film, og hun oplever, at de på den baggrund bedre kan huske stoffet. 

Peter Heller Lützen forklarer, at man ofte tænker på skrivning i skolen som præsentationsskrivning, men i dette projekt har fokus været på processen: ”Her er der tale om skrivning for læring, og vores mål har været at finde meget simple indsatser med meget stor rækkevidde. Det lyder helt vildt simpelt at stoppe op og skrive, men hvis du tænker på det som en læringsstrategi, så er det en livsvarig strategi, som mange faktisk ikke har.”

Fagportalers påvirkning af læsepraksis   

Centerleder Lene Storgaard Brok mener, at konferencen er en oplagt mulighed for at finde ud af, hvad der rører sig inden for områder som ordblindhed, læsevanskeligheder, faglig læsning og skrivning: “Der er gang i rigtig mange ting, og ved konferencen giver vi inspirationer til at fremme arbejdet med læsning og skrivning. I år har vi også fokus på digital læsning og fagportaler.”

Fagportaler har været en stor investering for kommunerne, da de har været forpligtet til at stille digitale læremidler til rådighed for skolerne siden 2017. Og selv om der er ganske mange holdninger til brugen af skærme i klasselokalet, er der ikke ret meget viden om, hvad der sker med læsningen, når læremidlet er en fagportal.  Charlotte Reusch, faglig konsulent i centeret og leder af projektet Digital læsedidaktik og fagportaler, er sammen med en række kolleger ved at undersøge netop dette. De oplever, at der er stor interesse for projektet ude blandt lærerne på skolerne. 

“Vi har været ude at indsamle data på nogle meget forskellige skoler i forskellige landsdele og observeret, at der er mange forskellige læremidler i spil i undervisningen, og at elever og lærere også anvender dem på meget forskellige måder,” fortæller Charlotte Reusch.  

Forskergruppen skal i gang med at kigge nærmere på datamaterialet. "Det bliver fx spændende at se nærmere på, hvordan eleverne bruger henholdsvis den tekst, der er på deres egen skærm, og den, læreren projicerer op på tavlen," afslutter Charlotte Reusch. Det kan man høre mere om til konferencen den 25. maj. Find program og tilmelding her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Veje til Literacy 2023