Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Ny debatsektion

“Debatter om børn, unge og voksnes læsefærdigheder, læsekultur og læseundervisning fylder meget i offentligheden.” Sådan lyder det fra den nytiltrådte leder af Nationalt Videncenter for Læsning, Anna Karlskov Skyggebjerg, som mener, at Nationalt Videncenter for Læsning kan bidrage til debatten med solide faglige synspunkter. Derfor har centeret fået en debatsektion på hjemmesiden, hvor der løbende publiceres kronikker og debatindlæg skrevet af centerets medarbejdere.  

Det seneste debatindlæg, Læs på tværs af generationer, er skrevet af Anna Karlskov Skyggebjerg, og det har oprindelig været bragt i Weekendavisen den 1. marts 2023. Her advokerer Anna Karlskov Skyggebjerg for en fælles læsekultur, både i og uden for familien, med udgangspunkt i, at læsningen har det svært i disse år. Store børn og unge læser for lidt, så hvad skal der til for at få unge til at læse bøger? Et muligt svar er ud over gode læseforbilleder og relevant litteratur fællesskaber. Ikke kun for at styrke børn og unges kompetencer og fremtidige jobmuligheder, men fordi fællesskaber og samtalen mellem generationer om kunst, kultur og livsverdener er et værdigt formål i sig selv.  

Den nye debatsektion udmærker sig ved ikke alene at hvile på fagligt informerede synspunkter, men også ved betragtelig bredde og dybde i fagligheden. Anna Karlskov Skyggebjerg uddyber: “Nationalt Videncenter for Læsning repræsenterer forskellige fagligheder, der har forskellige vinkler på såvel de problemer, der skal løses, som den debat, der foregår. Vi mener, at både offentligheden og vi kan blive klogere af at lytte til hinandens faglighed og synspunkter.” 

Du finder den nye debatsektion under bjælken ‘Aktuelt’.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ny debatsektion