Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Tidsskrift om det vigtige samarbejde

Samarbejdet er helt centralt, når det handler om børn og unges læsning. Forskellige fagligheder kan lære af hinanden, samtidig med at der kan være stor forskel på, hvordan man samarbejder. Nogle gange samarbejder flere fagligheder om at støtte børn og unges fagsproglige udvikling og brug af læse- og skriveteknologi, læsestrategier eller læselyst. Andre gange gennemføres samarbejdet i overgange fra for eksempel dagtilbud til fritidsordning, børnehaveklasse og senere 1. klasse, hvor forskellige faggrupper træder ind og ud af elevernes liv.

Det nye nummer af Nationalt Videncenter for Læsnings tidsskrift Viden om Literacy, nr. 35 handler om det vigtige tværprofessionelle samarbejde. Udgivelsen præsenterer ti vinkler på emnet gennem en række artikler om, hvordan forskellige fagpersoner kan samarbejde om børn og unges læsning, skrivning og sprog.

Blandt andet kan du fordybe dig i artiklen "Er esset mere sjældent end de andre kort?”, hvor skribenterne besøger en børnehaveklasse, hvor matematisk opmærksomhed understøttes i en spontant opstået situation. Det handler om at tænke med flere potentielle fagligheder i hverdagen. Du kan også læse artiklen "Når lærer og læsekonsulent skal samarbejde", hvori det påpeges, at ordblinde elever har brug for, at læse- og skriveteknologi bliver et tværprofessionelt anliggende hos de voksne.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tidsskrift om det vigtige samarbejde