Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 4, December 2018

Med dette julebrev vil jeg ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi har styrket det faglige samarbejde med rigtig mange af jer i det forgangne år, tak for det.

Julebrevet handler om metoder og pædagogisk ledelse, fordi det er emner, vi særligt har haft fokus på i 2018. Det har vi, fordi projekter lykkes bedst hos os, når vi sætter ind med metodisk klarhed og pædagogisk ledelse af literacyprocesser. Så læs julebrevet på næste side.

Vi er også glade for, at vi i år har kunnet byde Jesper Bremholm velkommen i centeret, ligesom vi til marts måned 2019 glæder os til, at Anne-Mette Veber Nielsen starter hos os. Vi udvider medarbejderstaben, fordi der er nok at se til, og fordi der er behov for at øge fokus på literacy i vores samfund.

Så velkommen til de nye og tak til jer alle for året, der gik.

Glædelig jul og et godt nytår.

Lene Storgaard Brok
Centerleder

Download Læsevejlederbrev 4, December 2018

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 4, December 2018