Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 2, maj 2020

Mens genåbningen af grundskolen langsomt skrider frem her i coronasituationen, stilles der igen nye krav og opgaver til dig og skolevæsenet. En omstillingsproces, som rækker ud over det kendte, som giver lyst til nyt input og nye oplevelser i den nære fremtid, og som fastholder os i nuet – og hvor ’dagen i morgen’ er lidt usikker. Disse tendenser afspejles også i dette nyhedsbrev, som blandt andet sætter fokus på ordblindhed, og som opfordrer til et lille smil og gør status på nogle af efterårets temadage og konferencer.

Læs mere i informationsbrevet:

  • GODS - Guide til Ordblindevenlig Didaktik i Skolen
  • Ny ordblindeportal
  • Fjernundervisning af ordblinde elever - med læseguides
  • Der går min klasselærer – lige der på SKYPE/ZOOM
  • Et af NVL’s indsatsområder: Tekster i skolens fag
  • Temadage og konferencer i den næste tid.

Download Læsevejlederbrev 2, maj 2020

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 2, maj 2020