Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 1, april 2022

Vi er i centeret i gang med at forberede, hvordan vi skal etablere et Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder – i regi af Nationalt Videncenter for Læsning, som blev besluttet i Folketingets tredje ordblindeudspil; læs evt. mere om udspillet her.

Der sker også meget andet i centeret – og det kan du blandt andet læse om i dette brev og i centerets strategi og indsatsområder for 2022-2026.

I dette brev kan du læse om:

  • Naturfaglig literacy
  • Find en guldgrube af viden på literacy.dk
  • Skriveundervisning og skriveforskning
  • Veje til Literacy
  • Dokumentarfilm og undervisningsmateriale om indsatsen i Gentofte Kommune på ordblindeområdet

Download læsevejlederbrev 1, april 2022.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 1, april 2022