Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 3, april 2023

Nationalt Videncenter for Læsning har fokus på ”at samle, skabe og sprede viden”. Vi er derfor glade for at præsentere en ny hjemmeside tilknyttet Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder. Den er sammen med www.literacy.dk et supplement til www.videnomlaesning.dk. Læs mere om denne hjemmeside i dette brev.

Vi deler også ny viden fra centeret på konferencen Veje til Literacy d. 25. maj 2023 i Vejle. Måske ses vi her?

Du finder som altid mere viden i centrets nyhedsbreve og læsevejlederbreve – begge målrettet interesserede fagfolk. Måske kender du en kollega eller ven, som ikke kender disse breve? De tilmelder sig her.

I dette brev kan du læse om:

  • NVOL’s hjemmeside
  • Pulje til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere i folkeskolen
  • Ny pædagogisk vejledning for OBU
  • Samarbejde med forældre om sproglig udvikling og forebyggelse af læsevanskeligheder
  • Link til DVO-testen

Download læsevejlederbrev 3, april 2023.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 3, april 2023