Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Aktuelt

Læsevejlederbrev 6, august 2023

Velkommen tilbage til et nyt skoleår/studieår efter en forhåbentlig dejlig sommer og sommerferie. Det er jo lidt som et ekstra ”nyt år” i vores profession. Nye elever, nye studerende, nye fag, nye indsatser og en ny læreruddannelse. Men alt baseret på tidligere erfaringer og forskning og viden.

Dette brev samler sammen på nogle af de ting, som er blevet lanceret kort tid før sommerferien, hvor alt skulle afsluttes, og andet skulle planlægges, så måske er der tid til disse ting nu…  I dette brev kan du derfor læse om:

  • Hvad kan test- og evalueringsbanken på emu.dk bruges til?
  • Tiltag målrettet elever med usikker fonologisk kodning, dvs. elever med skriftsproglige færdigheder i Ordblindetestens gule kategori
  • Tidsskrift om ”Ordblindhed i skolen”
  • Nogle kommende arrangementer

Download Læsevejlederbrev 6, august 2023.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læsevejlederbrev 6, august 2023