Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Assessment of Learners with Dyslexia-Type Difficulties

Denne bog henvender sig til lærere og andre professionelle, som ønsker at forbedre deres færdigheder til at identificere og vurdere børn og unge (4-18 år) i literacy- og numeracyvanskeligheder. Der er dog primært lagt vægt på literacyvanskeligheder, blandt andet fordi dette normalt er første tegn på dysleksi.

Bogen er opdelt i fem dele, hvoraf de tre første giver eksempler på, hvordan observation og uformel curriculum-baseret evaluering kan identificere styrker og svagheder, hvorpå intervention kan ske. Heri bliver der også præsenteret formelle og uformelle screeningsmetoder, som skoler kan anvende. Fjerde og femte del henvender sig til lærere med erfaring inden for området, og som ønsker at specialisere sig til at kunne diagnosticere dysleksi.

I denne anden udgave findes der et nyt kapitel om sameksisterende læringsvanskeligheder, som gør evalueringer endnu mere komplekse end, når der blot er tale om dysleksi. Bogen er også opdateret med henblik på specifikke diagnosetests, eksempler på tolkning af testprofiler samt digitale ressourcer på forlagets hjemmeside.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Assessment of Learners with Dyslexia-Type Difficulties