Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

At lære at lære

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i dette magasin fokus på temaet og begrebet at lære at lære. De har interviewet seks forskere inden for pædagogik og uddannelse, og hver forsker kommer med sit eget perspektiv på, hvad det vil sige at lære at lære. Forskerne kommer også ind på, om begrebet er relevant at have fokus på, og hvordan man kan arbejde med det i skole- og .

Begrebet at lære at lære er et omdiskuteret begreb uden enighed i, hvordan det skal forstås, og hvordan uddannelsesinstitutioner skal arbejde med det. Dog hænger det tæt sammen med, hvordan vi forstår læring, og dermed bygger det på grundlæggende teorier om uddannelse og pædagogik. I international sammenhæng peger OECD på, at det at lære at lære er en central kompetence i dagens samfund med henblik på at bidrage på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet, deltage i demokratiske processer og leve et meningsfuldt liv. Begrebet er således tæt knyttet til behovet for livslang læring.

Magasinet er relevant for studerende inden for skole- og uddannelsesområdet. Det er relevant, hvis man er med til at uddanne lærere og undervisere, eller hvis man er optaget af planlægning og udvikling af dagtilbud og uddannelse.

 

 

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: At lære at lære