Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Broen til fagsproget - 32 idéer til at styrke sproget i alle fag

Broen til fagsproget bygger på en holistisk tilgang til udvikling af sprog i skolens fag. Læseren bliver introduceret til Bromodellen, som illustrerer, hvordan et sprogudviklende undervisningsforløb opbygges i fire faser: 1. Hverdagssprog, 2. Introduktion af fagsprog, 3. Arbejde med fagsprog sammen og 4. Producere fagsprog.

Bogen rummer konkrete forslag til undervisningsaktiviteter, skabeloner, elevark og oversigter over, hvordan de enkelte aktiviteter kan gennemføres. Den rummer værktøjer, der kan bruges til at få øje på det sprog, der er relevant at fokusere på og arbejde med.

Bogen henvender sig især mod nuværende og kommende lærere, der kan anvende Bromodellen som ramme for planlægning og refleksion, og bogen kan bruges som håndbog og idébank i den daglige praksis.

Andetsprogsvejledere kan bruge bogen til vejledning af kollegaer og i egen praksis. Undervisere i dansk som andetsprog vil også kunne finde god inspiration i bogen, da der lægges særlig vægt på flersprogede elevers læring.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Broen til fagsproget - 32 idéer til at styrke sproget i alle fag