Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Dybde//Læring – en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming

Dybde//Læring præsenterer et andet syn på læring og dybdelæring end en ensidig kognitiv forståelse. Bogens forfattere viser, at læring sker gennem et samarbejde mellem ulige aktører, hvor de transformerer (dybde)læring til at være en kropslig, relationel, skabende, affektiv og kognitiv læring på samme tid.

På baggrund af møder mellem to ungdomsskoler, en læreruddannelse, et teaterhus og projektet Den kulturelle skolesekken, der har til formål at give norske elever mulighed for at opleve og forstå kultur og kunst, har forfatterne formet et svar på flerfaglig læring, hvor der kan undervises i temaer på tværs af læreplaner – temaer, hvis kompetencemål minder om hinanden i de forskellige fags læreplaner.

Bogens målgruppe er blandt andet studerende på læreruddannelsen eller på en lærerprofessionsrettet masteruddannelse samt lærere, der er under videreuddannelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dybde//Læring – en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming