Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Dypt og grunnleggende norskfaglig: Dybdelæring i teori og praksis

Denne bog handler om dybdelæring i norskfaget, som har gode forudsætninger for netop dybdelæring i den forstand, at faget har en lang tradition for at give eleverne fordybningsopgaver. Faget indeholder desuden en række gennemgående emner og problemstillinger gennem skoleforløbet, hvor eleverne aktivt må arbejde med at overføre erfaringer og viden fra én lærings- og vurderingssituation til en anden.

Bogen giver et teoretisk grundlag og en praktisk indføring i, hvad dybdelæring kan bidrage med i norskfaget, og bogens formål er at vise, at faget både kan blive revitaliseret og aktualiseret ved hjælp af forskellige dybdelæringsprocesser. Forfatterne pointerer, at målet med bogen ikke er, at man som læser skal blive en dybdelæringslærer, men en bedre norsklærer.

Der er otte kapitler i bogen: I første kapitel undersøges, hvad der ligger i begrebet dybdelæring. Kapitel to præsenterer to modeller, som skal visualisere læring og læreprocesser for eleverne, og i kapitel tre vises det, hvordan modellerne konkret kan anvendes med henblik på at gøre eleverne mere bevidste om egne læreprocesser. Kapitel fire handler om motivation og læring, og kapitel fem har fokus på, hvorfor kreativitet er vigtig for dybdelæringsprocesser. Litteratur og dybdelæsning er omdrejningspunktet i kapitel seks, og i kapitel syv skildres et litteraturundervisningsforløb. I ottende kapitel reflekteres over, hvordan sprogundervisning kan knyttes til demokrati og medborgerskab.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Dypt og grunnleggende norskfaglig: Dybdelæring i teori og praksis