Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

E/læsetesten - vejledning

E/læsetesten afdækker og beskriver unges og voksnes funktionelle læsekompetencer ved læsning af sammenhængende hverdagstekster. Styrken af den funktionelle læsekompetence relateres til fire beskrevne kompetencetrin.

Testen er digital og afvikles på computeren enten som individuel test eller som gruppetest. Den kan besvares både ved e-læsning, hvor læsningen støttes af et læseteknologisk oplæsningsprogram med syntetisk oplæsning, eller ved konventionel læsning. E/læsetesten giver en vurdering af begge læseformer samt et udtryk for, i hvor høj grad læseteknologi kan understøtte utilstrækkelige konventionelle læsefærdigheder.

E/læsetesten er primært rettet mod unge og voksne, som har eller kan forventes at have vanskeligt ved at leve op til de læsekrav, de møder i deres dagligdag, i skolen eller i et uddannelsesforløb. Resultatet af e/læsetesten kan endvidere anvendes til at vurdere deltagernes mulighed for at leve op til de læsekrav, de vil kunne møde i et konkret undervisnings- eller uddannelsestilbud.

Del siden på email

Du deler et link til siden: E/læsetesten - vejledning