Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Fælles tænkning med børn. At udvikle tænkefærdigheder i dagtilbud

Denne bog handler om, hvordan fagprofessionelle i dagtilbud kan støtte børns udvikling af tænkefærdigheder og arbejde på at skabe gode læringsmiljøer herfor. Bogens del 1 har fokus på tænkefærdigheder, som præsenteres sammen med metoder til at hjælpe børn til at udvikle disse færdigheder. Derudover handler denne del om voksnes rolle i at støtte udviklingen af tænkefærdigheder, og hvordan man skaber et miljø, der gavner denne tænkning. Del 2 giver konkrete eksempler på undersøgelser og udfordringer, der kan bruges til at få børn til at tænke, og som dermed bidrager til at udvikle deres tænkefærdigheder.

I bogen trækkes der på projektet ”The Effective Provision of Pre-School Education” (EPPE), som blev gennemført i 1990’erne af Institute of Education ved University of London. Projektet pegede blandt andet på ”vedvarende fælles tænkning” som et afgørende træk ved en pædagogisk praksis af høj kvalitet. I bogen præsenteres en række teoretiske tilgange til at arbejde med og undervise i tænkning, f.eks. Instrumentel berigelse, Filosofi for børn og Tænkehatte. Målgruppen er personer, der arbejder med børn fra nul til otteårsalderen, men bogens principper gælder for et bredt spektrum af aldersgrupper og situationer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Fælles tænkning med børn. At udvikle tænkefærdigheder i dagtilbud