Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Faglig læsning og skrivning i dansk

Denne bog handler om læsning og skrivning af fagtekster i dansk, og hvordan læreren kan støtte eleverne i at blive gode læsere af fagtekster. Desuden bidrager bogen med en række forslag til, hvordan læreren kan arbejde med elevernes danskfaglige skrivning.

Bogen består af tre dele: Første del gennemgår generelle træk ved undervisning i faglig læsning og skrivning med fokus på danskfaget, men også med sideblik til andre fag. Anden del giver eksempler på tekster fra grundbøger til 4. klasse og forløb fra portaler til de ældste klasser. Tredje del indeholder forslag til, hvordan læsning og skrivning af fagtekster kan forbindes.

Baggrunden for bogen har i særlig grad været samtaler med lærere og vejledere på Aabybro Skole, som har bidraget med eksempler og samtaler om, hvad skolens praksis kan have brug for.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Faglig læsning og skrivning i dansk