Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

FCCERS-R. Børnemiljøvurderingsskala til dagpleje og familiepleje. Family Child Care Environment Rating Scale®

Denne bog er en revision af den oprindelige FDCRS fra 1989. Foruden FCCERS-R findes der tre andre skalaer med samme format og pointsystem, men deres krav varierer, idet hver skala er beregnet til en bestemt aldersgruppe og/eller type af børns udviklingsmiljø. FCCERS-R er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljøet i private hjem hos dagplejere og familieplejere inklusive pleje- og aflastningsfamilier med børn op til 12 år. Materialet gennemgår 38 punkter, der er organiseret i syv underskalaer: plads og indretning, ansattes rutiner for personlig pleje, sprog og literacy, læringsaktiviteter, interaktion, organisationskultur samt forældre og ansatte.

FCCERS-R anvender tre hovedkilder til definitionen og målingen af kvalitet, nemlig forskningsevidens fra relevante områder (sundhed, udvikling og uddannelse), faglige synspunkter på bedste praksis og praktiske begrænsninger i familie- og dagplejehjem. Kravene i FCCERS-R er baseret på, hvad kilderne vurderer som vigtige forudsætninger for positive resultater for børnene, og som ledende princip for vurderingerne er fokus på børnenes forhold.

Del siden på email

Du deler et link til siden: FCCERS-R. Børnemiljøvurderingsskala til dagpleje og familiepleje. Family Child Care Environment Rating Scale®