Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Flerspråklighet – til begeistring og besvær

Denne bog handler om tilegnelse og brug af flere sprog, flersprogethedens kognitive fordele og flersprogethed i familien, blandt unge, i skolen, i medier, på arbejdspladsen og i det offentlige rum. Bogen giver en indgang til temaer, der er centrale i forskningen inden for flersprogethed, som ifølge forfatteren omfatter det at lære to eller flere sprog fra fødslen af. Betegnelsen omfatter desuden det at have lært et andetsprog og/eller fremmedsprog, efter at et førstesprog er etableret.

Forfatteren bag bogen ser flersprogethed både på et individ-, gruppe- og samfundsniveau og har et integreret syn på flersprogethed, hvilket betyder, at man ser på individets totale sproglige repertoire, altså kompetence i førstesprog, andetsprog og/eller fremmedsprog. Bogen tager afsæt i forskningen inden for både to-/flersprogethed og andet-/fremmedsprog.

Bogen bidrager desuden til at øge viden om flersprogethed som følge af den seneste tids indvandring, samtidig med at den giver indsigt i den historiske flersprogethed. Formålet hermed er at være med til at styrke en gensidig tillid mellem minoriteter og majoriteter.

I slutningen af hvert kapitel er der inkluderet faktabokse og ”vidste du at?”-bokse, som opsummerer og tilfører stof til det givne emne i kapitlet. Bogen henvender sig til lærere, studerende og forskere, som har interesse for området inden for flersprogethed, og den passer på bachelor- og kandidatniveau på en række uddannelser inden for dette felt.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Flerspråklighet – til begeistring og besvær