Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Grammatik i funktion. På opdagelse i sproget

Denne bog viser, hvordan læreren kan undervise funktionelt i grammatik ved at få eleverne til at undersøge og forstå tekster og selv skrive tekster frem for at arbejde med grammatik for grammatikkens skyld. Der skal med andre ord arbejdes med tekster i kontekst. Forfatteren giver i bogen forslag til, hvordan læreren kan forklare eleverne, hvorfor de skal bruge ordklasser og forskellige slags sætninger, alt sammen i relation til klassens arbejde med tekster, som de læser eller selv skriver. Der er desuden en lang række eksempler på, hvordan læreren kan undervise eleverne i netop ordklassers og sætningers brug og betydning i konkrete tekster.

Bogen kan ligeledes bidrage til, at læseren selv genopfrisker sit eget lager af viden om grammatik, som man har erhvervet gennem skole og uddannelse, og på den måde ser grammatikken fra et nyt funktionelt perspektiv. Samtidig er der forslag i bogen til opgaver til eleverne med henblik på, at klassen taler om sprogbrug i tekster, de arbejder med.

I bogen lægges der op til en undervisning, hvor eleverne udvikler deres sproglige forråd, deres sproglige bevidsthed og styrker deres evne til at forstå tekster og selv fremstiller tekster. Bogens fire dele handler henholdsvis om didaktiske principper for den undervisning, bogen lægger op til (del 1), ordklassers funktion og brug (del 2), ords medbetydninger samt billedbrug (del 3) og helsætninger, ledsætninger og tegnsætning (del 4). Udover lærere henvender bogen sig til lærerstuderende og læsevejledere.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Grammatik i funktion. På opdagelse i sproget