Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Grib litteraturen! 50 litteraturdidaktiske greb. Lærerens håndbog til en meningsfuld litteraturundervisning

Bogen indeholder 50 litteraturdidaktiske greb til, hvordan man som dansklærer gennem fem faser konkret kan tilrettelægge og udvikle litteraturundervisning ved at kombinere den æstetiske og sansebaserede tilgang med en fællesskabs- og samtalebaseret tilgang. De litteraturdidaktiske greb skal tilbyde måder, hvor eleverne gennem dialog med litteratur kommer i dialog med sig selv, hinanden og de sammenhænge, de indgår i.

Fase 1 er stemthed – vores forforståelse, hvor der skabes forventninger til og forforståelse af den litterære tekst, før den læses. Fase 2 er tekståbnere – vores første indtryk af teksten, og her skal eleverne tage udgangspunkt i og fastholde deres oplevelse af tekstens verden og bevæge sig rundt i den gennem deres sanser. Fase 3 er tekstfordybere – vores undersøgelse af teksten, hvor eleverne går i dybden med teksten og arbejder med den litterære teksts forhold mellem indhold og udtryk. Fase 4 er teksttænkere – vores tanker om teksten og vores eget liv, og her kommer elevernes reflekterende og evaluerende overvejelser i spil. Fase 5 er verdensvendthed – vores egne aftryk i verden, og i denne fase sættes teksten i kontekst gennem klassesamtaler og produkter, og eleverne digter med på eller omskaber elementer fra teksten.     

Grib litteraturen! er udviklet af ph.d. og lektor Ayoe Quist Henkel sammen med en gruppe dansklærere og deres klasser, som har afprøvet grebene undervejs.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Grib litteraturen! 50 litteraturdidaktiske greb. Lærerens håndbog til en meningsfuld litteraturundervisning