Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Grunderna i läs- och skrivinlärning

Bogens intention er at bidrage med viden om, hvordan man kan lære børn at læse og skrive med afsæt i forskning og forfatterens egen praktiske erfaring som lærer, speciallærer såvel som læreruddanner og medarbejder i et forskningsprojekt. Forfatteren, Inger Fridolfsson, påpeger blandt vigtigheden af, at man som lærer ikke slavisk følger en bestemt metode eller pædagogisk retning, men derimod at man er opmærksom på børns forskelligheder og forskellige forudsætninger og dermed behov for forskellige slags undervisningsformer.

Som indledning til bogen er der et afsnit om de senere års rapporter om svenske børns dalende læsekompetencer. I kapitel 2 og 3 diskuteres det, hvilke forudsætninger der er vigtige for den kommende læse- og skriveudvikling, både hvad angår det enkelte barn og den rolle, som det omgivende miljø spiller. Kapitel 4 har fokus på en teori om udviklingen af afkodning samt giver en redegørelse for ligheder og forskelle mellem skriftsproget og det talte sprog. Kapitel 5 skildrer den meningsforskel, der er vedrørende, hvordan man bedst lærer børn at læse og skrive. Kernen i denne diskussion er, om læsningen skal tage udgangspunkt i hele tekster eller i bogstaver og lyd. Omdrejningspunktet for kapitel 6 og 7 er læseindlæring og skriveindlæring, hvor det er vigtigt, at barnet tidligt får en sikker afkodning. Der beskrives desuden forskellige metoder til, hvordan barnet kan lære skriftsprog, og der gives to forslag til skriveøvelser, som både har til hensigt, at barnet knækker læsekoden og udvikler afkodningen. I kapitel 8 beskrives den forsatte læse- og skriveudvikling, samtidig med at der er et afsnit om den frie og selvstændige læsning og læseforståelse. Kapitel 9 og 10 handler om læse- og skrivevanskeligheder og dysleksi.

I dette tredje oplag af bogen er der udgivet en studievejledning med læseinstruktioner, diskussionsopgaver og praktiske opgaver med henblik på at give læseren mere viden om læse- og skriveindlæring. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Grunderna i läs- och skrivinlärning