Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Grundsten til en ordblindevenlig skole

Afsættet for denne bog er, at der i alle danske skoleklasser er mindst ét barn, som risikerer at opleve alvorlige læsenederlag på grund af ordblindhed. Det er skolens opgave at møde disse børn med en struktur og pædagogik, der giver dem mulighed for en optimal udvikling på lige fod med alle andre børn. Men hvad betyder det i praksis?

I bogens præsenteres derfor en række grundsten til en ordblindevenlig skole. Bogen er på samme tid en introduktion til ordblindhed og en ordblindevenlig skole samt en opslagsbog med svar på specifikke spørgsmål og praktiske udfordringer i hverdagen. Det primære fokus er folkeskolen, men bogen giver også anvisninger til friskoler, privatskoler og efterskoler. Der er desuden henvisninger til relevant lovgivning for alle skoletyper. Bogen er med andre ord ambitiøs. Men da der er meget fokus på området, sker der også politiske ændringer, som kan ændre lovgivningen, så dette skal læseren have blik for.

Gennem 14 kapitler gennemgår bogen overskueligt og systematisk:

  • Hvad er ordblindhed – og hvad er det ikke?
  • Tegn på og test af ordblindhed
  • Ordblindhed og andre sproglige vanskeligheder
  • Ordblindhed og andre indlæringsvanskeligheder
  • Elevplaner og individuelle handleplaner
  • Tilrettelæggelse af ordblindevenlig undervisning
  • Nationale test og afgangsprøver
  • Skole-hjem-samarbejde.

Bogen henvender sig til skolens lærere, ledelse og specialfunktioner, til skoleforvaltning samt til lærer- og pædagogstuderende.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Grundsten til en ordblindevenlig skole