Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Jeg vil ikke i skole

For nogle børn og unge bliver det for svært at gå i skole. Børnene vægrer sig mod skolen. De forsvarer og gør modstand mod noget, som de oplever som ubehageligt. Skolevægring kan få alvorlige konsekvenser og gå ud over børnenes faglige niveau og uddannelse.

Der er mange årsager til, at børn ikke vil i skole. Det kan være årsager hos barnet, derhjemme eller i skolen. Ofte vil det være en kombination af disse, men det er nødvendigt, at det bliver tydeliggjort, hvad der forhindrer barnet i at komme i skole.

Bogen er skrevet til de voksne omkring barnet: forældre, pædagoger og lærere. Den giver en forståelse for, hvorfor det kan være svært for nogle børn at gå i skole, og den giver inspiration og redskaber til at hjælpe barnet tilbage til en skolehverdag.

En tidlig indsats er helt central, og denne bog kan anvendes som et redskab, når barnet skal tilbage i skole igen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Jeg vil ikke i skole