Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Klods Hans, temanummer, nr. 1, marts 2022

Tidsskriftet Klods Hans udgives af Selskabet for Børnelitteratur fire gange årligt, og tidligere numre kan læses på deres hjemmeside.

Dette temanummer sætter fokus på litteratur i dagtilbuddet, da der blandt andet er utallige gavnlige effekter ved, at børn tidligt møder og udvikler en glæde ved bøgernes verden. Bøger er med til at udvikle og styrke børns læse- og litteraturglæde og stimulerer deres sprog- og læsekompetencer. De åbner for refleksion og genkendelse – eller for nye og fremmede verdener. De udvider med andre ord børnenes erfaringer og udvikler deres sprog og læselyst, ligesom de er med til at udvikle deres forståelse, empati og tolerance over for andre mennesker.

Læs fx artiklen ”Børnelitteratur på pædagoguddannelsen” af Marianne Eskebæk, ”Kogebøger, kapitelbøger og gamle billedbøger – om børnelitteratur og læseglæde i dagtilbuddene” af Cecilie Bogh eller ”Dialogisk læsning – er det så svært?” af Amanda Sandegaard. Eline Mørch Jensen sætter i sin artikel, ”Bøgerne ud til børnene – Om BOGglad og bogglæde”, fokus på Slots- og Kulturstyrelsens ønske om at styrke danske børns møde med litteraturen ved uddeling af en pulje, som støtter knap 100 projekter fra 78 kommuner.

Tidsskriftet henvender sig til biblioteker, pædagoger og pædagogstuderende, sundhedsplejersker og andre med interesse for literacy i dagtilbud.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Klods Hans, temanummer, nr. 1, marts 2022