Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Konflikter om børns skoleliv

Med afsæt i et forskningsprojekt om børns inklusionsmuligheder i folkeskolen handler denne bog om samspillet mellem skolens parter, og hvordan de samarbejder om at lave en god skole for alle børn. Bogens ønske er at vise, hvordan forhold i skolens praksis som faglighed, kompetencer og disciplin på den ene side og (lærings)fællesskaber, inklusion og fleksibilitet på den anden hænger sammen i hverdagslivet, og at de skal betragtes som betingelser for skolens deltagere, f.eks. med hensyn til deltagelsesmuligheder i skolen.

Bogens forfattere, forskere fra Roskilde Universitet, Aarhus Universitet (DPU) og UC Lillebælt, belyser forskellige perspektiver på børns skoleliv gennem empirisk materiale fra fire delprojekter med fokus på henholdsvis børns fællesskaber og forældresamarbejde, lærerfaglighed, kommunal forvaltningspraksis og lovgivning samt skoleledelse og inklusion. På den måde bidrager bogen med praksisnær viden om dels børnenes sociale liv i skolen, dels hvad konflikter på skoleområdet kan handle om. Denne viden kan anvendes til udvikling af indsatser rettet mod skolens fællesskaber og til udvikling af samarbejdsformer i og om skolen for at skabe muligheder for deltagelse og læring.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Konflikter om børns skoleliv