Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Lærerens arbeid med tidlig innsats

Bogen handler om, hvad tidlig indsats indebærer, og hvordan læreren kan lave en tidlig indsats i sin undervisning. Tidlig indsats handler om at forhindre, at problemer opstår, at identificere problemer, hvis de opstår, og så hurtigt at imødekomme dem på en konstruktiv måde ved at iværksætte undervisningsmæssige tiltag. Hvis en elev pludselig er i læringsvanskeligheder, så er der ingen grund til at se tiden an. Det gælder i alle fag og på tværs af fag.

I bogen lægger Jorun Buli-Holmberg vægt på, at elever lærer på forskellige måder. Hun peger på, hvordan læreren både kan afdække elevernes forskellige udfordringer, og hvordan der kan tilrettelægges en undervisning, som alle elever kan mestre, så de får et godt læringsudbytte. I bogen knyttes tidlig indsats med individuel tilrettelagt undervisning og specialundervisning. Buli-Holmberg kommer ind på dette gennem otte kapitler, og der er gode illustrationer, som underbygger det faglige indhold.

Bogen henvender sig til lærerstuderende, lærere og skoleledere og er rettet mod både det almen- og specialpædagogiske område. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Lærerens arbeid med tidlig innsats