Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læring – en introduktion til perspektiver og metaforer

Roger Säljö er professor i pædagogisk psykologi ved Göteborgs universitet med forskningsfelt inden for læring og udvikling. Den svenske originaltekst er oprindeligt fra 2015. Bogen indeholder en introduktion til nogle af de perspektiver, som har domineret det videnskabelige syn på læring gennem de sidste 150 år. I bogen forklarer og redegør Säljö for teorierne, herunder på hvilken måde de forestillinger – eller metaforer, vi har om læring, danner udgangspunkt for, hvordan læreplaner bliver formuleret, hvordan nationale prøver bliver organiseret, og hvilke forventninger vi har til børn og unge såvel som til voksne. Perspektiverne spænder fra behaviorisme over neurovidenskab til situerede, sociokulturelle og pragmatiske læringsteorier.   

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læring – en introduktion til perspektiver og metaforer