Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læring med levende billeder. Det digitale perspektiv

Denne bog følger op på lærebogen Læring med levende billeder fra 2010.

Læring med levende billeder. Det digitale perspektiv introducerer bredt til de sproglige, kognitive, emotionelle, æstetiske og teknologiske aspekter, der er forbundet med udviklingen af en mediepædagogisk praksis. Bogen fokuserer på forholdet mellem mediekompetencer og digital dannelse, uddannelse og generel dannelse i forbindelse med inddragelsen af levende billeder.

Bogen præsenterer læseren for en række forskellige tilgange og teorier til arbejdet med levende billeder i undervisningen, herunder medieteori og analyse, æstetik og kognitiv læringsteori, kommunikationsteori og didaktik. Bogen integrerer teorier om medier, pædagogik og didaktik med et bredt spektrum af metoder udviklet i det praktiske arbejde med medier.

Bogen er skrevet til brug i undervisning inden for mediepædagogik og medieanalyse på videregående uddannelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læring med levende billeder. Det digitale perspektiv