Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Læseforståelsens fantastiske fire

Ny læseforskning peger på, at det ikke er nok for eleverne at kunne knække læsekoden og afkode ord, men også at deres sprog- og læseforståelse styrkes. Desuden viser forskningen, at læseforståelse er en kompetence, der kan udvikles gennem eksplicit undervisning. Denne bog handler netop om læseforståelse, og især om, hvordan man helt konkret kan undervise i læseforståelse fra børnehaveklasse til ungdomsuddannelse.

Bogens grundlæggende strategi er Reciprocal Teaching – på dansk Gensidig undervisning – som er en multipel strategi. Strategien konkretiseres med bogmærket De fantastiske fire, der er et didaktisk redskab, som hjælper eleverne med at huske, forstå og anvende fire forskellige læseforståelsesstrategier: Forudsig, spørg, opklar og opsummer.

Kapitel 1-3 er bogens teoretiske del og omhandler forskningsbaseret indsigt i læseforståelse og undervisning heri. Bogens praktiske del findes i kapitel 4-7, som præsenterer de fire strategier på de respektive klassetrin. I kapitel 8 beskrives, hvordan strategierne kan anvendes i relation til digital tekstlæsning og søgning på nettet.

Målgruppen for bogen er i bred forstand undervisere, som arbejder med at sikre gode læsefærdigheder for børn og unge, og i mere snæver forstand børnehaveklasseledere, folkeskolelærere, læsevejledere samt konsulenter i kommunen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Læseforståelsens fantastiske fire