Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Leselyst i klasserommet – om trusler og redningsaksjoner

Forfatteren bag denne bog har deltaget i et treårigt forskningsprojekt om litterære samtaler, som undersøgte, hvilken betydning systematisk arbejde med litterære samtaler over relativt lang tid har på udviklingen af elevers litterære kompetence og faglighed. Projektet viste blandt andet, at man ikke kommer langt, hvis eleverne ikke har lyst til at læse. Dette er ikke en opsigtvækkende indsigt, men den er alligevel vigtig, idet læselyst er grundlaget for og kernen i både unge og voksnes litterære kompetence.

Denne bog er vokset frem som en del af de refleksioner og fund, som projektet har bidraget med. Bogen drøfter spørgsmål, som lærere i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne dagligt må reflektere over og tage stilling til, når det drejer sig om læselyst, f.eks. hvilke faktorer truer elevers læselyst? Hvordan kan læselyst forsvares? Eller er trusselsbilledet overdrevet? Bogen forsøger at forklare, hvordan man kan forstå læselyst ud fra nyere litteraturdidaktisk forskning.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Leselyst i klasserommet – om trusler og redningsaksjoner