Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Literacydidaktik i fagene. På mellemtrinnet

Dette er tredje bog i en serie om literacy og læringsmål, og denne bog fokuserer på undervisning og læring på mellemtrinnet, dvs. 3.-6-klasse. Bogen undersøger, hvordan elever udvikler deres literacy gennem deltagelse og kommunikative processer i og på tværs af kontekster, og der er fokus på, at eleverne er aktive og menings- og betydningsskabende i deres læring.

Bogen består af 12 kapitler og er inddelt i fire kategorier, som imidlertid overlapper hinanden. Kapitel 1-3 præciserer literacy og dynamiske læringsmål, kapitel 2-7 har fokus på kritisk tænkning, og hvordan det er et centralt element i den faglige undervisning i fagene, kapitel 6-8 omhandler scenariebaserede og autentiske undervisningsforløb, og kapitel 7-12 diskuterer elevers læringsstrategier og repertoiremuligheder i forskellige læringssammenhænge.

Selv om bogen er målrettet undervisning og læring på mellemtrinnet, kan dens idéer give inspiration til pædagogisk praksis i skolens indskoling og udskoling. Bogen og dens serie henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, pædagoger, lærere, sprog- og læsevejledere, læsekonsulenter og andre med interesse for inkluderende pædagogisk praksis og specialtilbud.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Literacydidaktik i fagene. På mellemtrinnet