Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Liv i skolen, nr. 2, 2023

Dette temanummer i Liv i Skolen handler om filosofi med børn som vej til demokratisk dannelse. I filosofi med børn arbejder den voksne med åbne spørgsmål, som børnene kan relatere til. Der skabes et rummeligt og mere demokratisk klasserum, hvor læreren kommer i øjenhøjde med eleverne. Læreren indgår i en ligeværdig samtale med eleverne, som kan komme med perspektiver, der kan udvide lærerens egen horisont. På den måde taler filosofi med børn ind i folkeskolens formål, mål- og indholdsområder, såsom demokratisk dannelse, deltagelsesmuligheder, dialogisk undervisning og trivsel.

Temanummeret giver indblik i forskellige forståelser af filosofi med børn og forslag til praksisser. Der er desuden artikler om udviklings- og forskningsarbejder, som finder sted i Danmark, hvor feltet vokser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Liv i skolen, nr. 2, 2023