Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar

Denne bog rapporterer fra et længerevarende og omfattende forskningsprojekt om skrivning og vurdering i grundskolen, Norm-projektet, som har til formål at udvikle en mere nuanceret forståelse af, hvad skrivning er og kan være, og ikke mindst at få bedre indsigt, hvordan man kan udnytte læringspotentialet, som ligger i skrivning i forskellige fag og sammenhænge. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med lærere og skoleledere.

Bogen ønsker at samle centrale fund og erfaringer fra Norm-projektet, og der er lagt vægt på at præsentere projektets teoretiske og metodiske grundlag samt praktiske ressourcer for skriveundervisning og vurdering og erfaringer med at tage disse i brug.

Opbygningen af bogen er således, at kapitel 1-3 præsenterer baggrunden for forsknings- og udviklingsarbejdet, som er gennemført på 20 skoler. Kapitel 4 beskriver det metodiske fundament for projektet og giver indsigt i forskningsdesign og metode. Kapitel 5 viser de første skridt i projektet, og hvordan lærere og forskere arbejdede og samarbejdede. Kapitel 6 omhandler selve interventionen, hvor Skrivehjulet og forventningsnormerne blev taget i brug som udgangspunkt i skriveundervisning og vurdering. Kapitel 7-11 præsenterer kontekstualiserede data, analyser og resultat. Kapitel 12 giver en opsummering og løfter frem centrale skrivedidaktiske indsigter

Del siden på email

Du deler et link til siden: Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar