Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Ordblindebladet nr. 1, 2019

I dette nummer af Ordblindebladet, som udgives af Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, sættes blandt andet fokus på brugen af læse-skriveteknologier (LST) i undervisningen i skolens forskellige fag, men det vrimler med gode artikler i bladet.

Mikael Stensgaard Nielsen, konsulent i Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Kommune, skriver i artiklen ”Jeg er jo ordblind i alle fag”, at ordblinde elever må have et indgående kendskab til LST, og hvordan disse kan anvendes i skolens – og ungdomsuddannelsernes – fag. De må have viden om, hvornår og hvordan LST kan indgå i de forskellige undervisningssituationer, og de må se LST som en naturlig del af deres skolegang/uddannelsesforløb. Dette eksemplificeres i artiklen ud fra tre ordblinde elevers erfaringer, ligesom artiklen giver forslag til mulige tiltag.

Læs også om tilmelding til feriekolonier i uge 27 og 30 i 2019 for ordblindebørn og deres familier, om hvordan Bubber lærte at læse som 35-årig, og om hvor meget og hvor den nationale ordblindetest anvendes.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Ordblindebladet nr. 1, 2019